Yazar Arşivleri - Dilek Akbaş

Toplumun Tanınabilir Öznesi Olma Süreci

Toplumun bir üyesi haline gelme süreci ”sosyalleşme” olarak görülür (Wentworth aktaran Ochs, 1986). Sosyalleşme aracılığıyla toplumun değerleri, birey tarafından öğrenilir ve içselleştirilir (Merton; Parsons aktaran Ochs, 1986). G. Herbert Mead, toplumun bireyler üzerindeki etkisinin altını çizerken, bireylerin de toplum içerisinde aktif olarak katılım sağladığını vurgular (aktaran Ochs, 1986). Yani, bireyler seçici olarak değerleri ve bakış…