Psikoloji Ağı
AR-GE

Araştırma ve Geliştirme Birimi psikoloji alanında etik, nitelik ve bilimsellik temelli sıra dışı çalışmaların ve sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesinden sorumlu bir birimdir.

Alt Birimleri İncele
Image Description
Image Description

AR-GE Sorumlusu

AR-GE biriminde yürütülen tüm çalışmaların geliştirilmesi için araştırma ve planlamaların yapılmasını sağlar.

Image

Kurumsal iletişim

Partner iletişimi

Memnuniyet takibi

Kriz yönetimi

İletişim Sorumlusu

Proje Geliştirme Sorumlusu

Psikoloji Ağı’nın hedeflerini destekleyen projelerin hayata geçirilmesini sağlar. Planlamadan uygulama aşamasına kadar yeni ürün geliştirme süreçlerini denetler.

Psikoloji Ağı’nın hedeflerini destekleyen projelerin hayata geçirilmesi için öncülük eden, güncel projeler için gerekli araştırma süreçlerini koordine eden birimde yeni ürün ve üretim süreçlerinin Psikoloji Ağı işleyişine dahil edilmesi için gerekli çalışmaları yürütür. Araştırma projelerinin kapsamını değerlendirir ve araştırmaların planlanan zaman ve bütçe dahilinde sonuçlanmasını sağlar.

Araştırma – Geliştirme süreçleri

Üretim

Proje Geliştirme

Proje Takibi

Ekip Yönetimi

Raporlama

Proje Geliştirme Sorumlusu

Proje Geliştirme Ekibi

AR-GE İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu

Sosyal Sorumluluk Sorumlusu

Psikoloji alanında sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesini sağlar.

Psikoloji alanında etik, nitelik ve bilimsellik temelli sosyal sorumluluk projelerinin üretilmesi, yürütülmesi ve başarıyla sonuçlanması için çalışmalar yürütür. Projeler için materyaller oluşturulmasını ve paydaşlarla iletişimi sağlar.

Proje fikirleri oluşturma

Güncel projelerin sürdürülmesini sağlama

Proje Yazım süreçlerinin denetlenmesi

Paydaşlarla iletişim

Materyal oluşturma

Ekip Yönetimi

Raporlama

Proje Yazım Sorumlusu

Sosyal Sorumluluk İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu

Proje Koordinatörleri

Saha Ekipleri

Proje Yazım Sorumlusu

Yürütülen projeler için uygun hibe desteklerinin araştırılması ve proje yazım süreçlerinin yönetimini sağlar.

Yürütülen ve yürütülmesi planlanan sosyal sorumluluk projeleri için uygun hibe desteklerinin araştırılması, uygun bulunan projeler için ekiple iletişim halinde olarak fonlamaya uygun projeler yazılmasını sağlar. Yürütülen tüm projelerin tanıtılmasını sağlayacak uygulamalar yürütür, tasarım ve içerik için metinler oluşturur.

Proje Yazım

Hibe / fonlama duyurularının takibi

Paydaşlarla İletişim

Bütçe planlama

Raporlama

Proje Yazım Sorumlusu

Proje Yazım Ekibi

Sosyal Sorumluluk İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu

İzleme ve Değerlendirme Birimi

Birimde yürütülen tüm projelerin izleme ve değerlendirme süreçlerini yürütür.

Ar-Ge Biriminde yürütülen tüm projelerin izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütür. Proje yöneticileri, Proje koordinatörleri, saha koordinatörleri ve proje yararlanıcılarından süreç boyunca geri bildirim toplar ve süreç sonrasında etkililik çalışmaları yürütür. Projelerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder ve geliştirici geri bildirimlerde bulunur.

İzleme

Değerlendirme

Şeffaflık

Raporlama

Öğrenme

Ar-Ge İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu

Sosyal Sorumluluk Projeleri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu